İnsan İskelet Resmi

İnsan İskelet Resmi

Yaklaşık 207 kemikten oluşan insan iskeletinin ana bölümleri:

İskelet sistemi nedir? Canlı organizmaya fiziksel olarak destek sunan, iç organların korunmasını sağlayan ve çoğunlukla minerallerdan oluşan, eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı yapıya iskelet sistemi denir. İskeletin görevleri...

İskeletin Bölümleri: İnsan iskeleti kafatası, omurga ve göğüs kafesi ile kol ve bacaklardan oluşur.

Vücudumuzdaki başlıca kemikler, kafatası, köprücük kemiği, boyun omurları, kürek kemiği, göğüs kemiği, kaburga, pazı kemiği, kol kemiği, bilek kemikleri, parmak kemikleri, bel omurları, kalça kemiği, kuyruk sokumu, uyluk kemiği, kaval kemiği, baldır kemiği, diz kapağı ve ayak kemikleridir.

Bütün bu kemik ve kemik grupları temel olarak aynı gibi gözükse de birbirinden farklı özellikler gösterebilir. Örneğin, bir uyluk kemiği en kalın kemiktir ve serttir, fakat en hayati organlarımızdan olan akciğer ve kalbi bir kafes gibi muhafaza eden kaburga kemikleri oval ve esnektir.